۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه


هیچی دیگه هر چی نوشته بودم پرید...

حالا دیگه خودمم برم...

.

.

.

کسی مفنامیک اسید نداره؟!...

هیچ نظری موجود نیست: