۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

چسب میزنیم تا بفهمیم

یه کتاب تو تیکه پاره های دلم گیر کرده ، پس از شکسته بندی قابل خواندن خواهد شد.

۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

این دخترای صندلی آخر اوتوبوس چرا انقده خوشکلن!! تا حالا تنها مشکلم با رو به ته اوتوبوس نشستن این بود که احساس میکردم کل مسیرو دارم دنده عقب میرم، دیروز یهو ابروی چپم رفت بالا، یه خط افتاد نزدیک به راستیه، لبامو فشار دادم ، پاشنه پای راستم به بیرون چرخید و حسادت هم اضافه بار شد.