۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

ماه یه دور کامل دور زمین دویده و با موفقیت از خط (که هم پایانه هم شروعه )گذشته و لذا باز شروع کرده دویدن و این ینی سیستم دنیا هنوز سر جاشه و همه هم دارن میچرخن دور خودشونو دور همدیگه و اینا!

فقط قربون روی ماهت برم یه دنیا رو دستمون مونده که انقد موقه نفس نفس زدنو عبور از خط هم استرسو میشیم هم حرصتو میخوریم

شما بدو!

مام بدلیل رسالتی که داریم منتظر دریافت پیامهای بعدی هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: