۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه


پیش هم نیستیم و من با از دست دادنام تنهام.

شما هم.


تارو پودش با گذرتمام این روزا ها بجونمون بافته

میدونیم تو این چن دقه ها داریم ریش ریشش میکنیم

ولی هیچکی ناخونشو بر نمیداره


پیش هم نیستیم و من با از دست دادنام تنهام, با یه زخم.

شما هم.
  • عکس: تابستون87 که داریم میریم نمک آبرود.کپ نایکمو گذاشتم سر بابا اونم برش نداشت و دست مامان بانو پشت صندلی بابا که قویترین دست دنیاس.

هیچ نظری موجود نیست: