۱۳۸۷ اسفند ۴, یکشنبه

هر چی شما بگین

جمعه ساعت دو ونیم میزنم کانال یک ببینم این دفعه آهنگ چه کارتونی مورمورم میکنه و یه رایم بدم به یه کارتونی که هیچ وقتم همسلیقه ملت در نمیاد.یارو ژاکتشو پوشیده،چقد سلیقه پسری که همچین ژاکتیو پوشیده تحسین میکنم،اون یکی در میاد میگه آقای فلان!
چشام چار تا میشه و دلم یک چارم.


هیچی

۲ نظر:

تاکسی گفت...

البته منم خیلی وارد نیستما ولی فک کنم بجای هویج باید کرفس میریختی توش...

دلی گفت...

بخاطر رب و ادویه زیادش نارنجی شد،هویج خودتی=))