۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه

بعدِ چهل سال برگشته ایران داره تعریف میکنه که اونوریا "ه" وسط رو نمیتونن خوب تلفظ کنن،مهران، یه چیزی میشه تو مایه های میران،که خوب معنی چندان جالبی نمیده،واسه همین صداش میکنن ران،هرجاشو دلشون بخواد صدا میکنن.

هیچ نظری موجود نیست: