۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

من ساعت برناردو میخوام


پی نوشت:حتی اگر من ببخشم خدایش نبخشد آنکه دستش را از روی زنگ برنداشتو من ِ دیشب نخوابیده فردا امتحان داروزا براه کرد.

هیچ نظری موجود نیست: