۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه


یک روز هم نوبت گفتن از «جرات» است، از شکستن تابوها و دیدن هیچی پشتشان


هیچ نظری موجود نیست: