۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

مامان اومده به مناسبت ورودش رو بورد نوشته­ام:

به زیبایی و رعنایی کمان پور دستانی***جهانگیری، جهان­جویی، جهانی را جهان­بانی

میگه از کیه؟
میگم نمدونم
میگه شیرازیه؟
میگم نه اِمممممممم تو زورخونه می­خونن

پینوشت: اصلا همه دبیرا قبل از اینکه مامان باشن دبیرن، ینی قبل ازینکه قربون صدقت برن مسئولی، ینی سوال میپرسن

هیچ نظری موجود نیست: