۱۳۸۸ تیر ۲۴, چهارشنبه

_ قضیه هواپیما رو فهمیدی؟
+ بعدی...

هیچ نظری موجود نیست: