۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

تو ینی به من هیچ احساسی نداشتی؟
خب چه میدونم رفیقیم دیگه
ولی تو منو دوست داری.
؟
حاشا میکنی!تو اگه منو دوست نداشتی که اونجور اس ام اس نمیزدی.
؟؟
تو به من میگفتی (سرشو میگیره بالا چشاشو خمار میکنه و دستاشو به حالت مسخره ای باز میکنه) سعادتم.
من چی میگم؟
سعادتم
وا؟ بخوام عشقمو نشون بدم کلمات خیلی رمانتیکتری میگما، مطمئنی؟
متوجه میشم شوخی نداره،
(با گوشیش ور میره تند وتند میگرده و زیر لب میگه همین جاس)
ببین این کلمه هه نه که حالا یه نمه دری وری باشه ولی تو دایره لغاتم نیست.
(سکوت میکنم تا شلوغ نشه راحتتر فکر کنه ببینه داره چی میگه)
گوشیشو میگیره رو به روم پیروزمندانه لبخند میزنه
Deli: :D Kheili mamnoon babate abtalebi, lotf kardi, Saadatam

جعبه عینکمو میذارم تو کیفم و یه بک میزنم تو گوشیش یادم نیس گوشیش چی بود ولی خیلی نرمو راحت بود همه اس ام اسای مربوط بمن همونجا بود
زیپ کیفمو میبندم . روی اولین سِنت بالای اسمم نگه میدارم و دکمه وسطو فشار میدم.
کیفمو میذارم رو شونه­ام ، گوشیشو میذارم جلوشو میرم:

?Me: Chetori dokhtar? Dige naioftadi too joob? Kojaee
میرم و میدونم که محبت اون روزشو فراموش نمیکنم.

هیچ نظری موجود نیست: