۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

من ممولا موقع صحبت کردن با کسایی که مشیناسم اسمشونو بکار میبرم یا میبینمشون میگم سلام پری!( مثلا)
حالا معضلی که دارم جدیدا بچه های روشنگریو که میبینم میگم سلام و یه مکث نابجا میکنم که خودم خیلی بدم میاد...
مکث, ناشی از درگیری ذهنیه که رو مرز فاطمه یا زهرا شدت میگیره