۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

الان داشتم باش چت میکردم گفت بره پانسمان مامانشو عوض کنه داره میکشش.
فقط رسیدم بگم دلم روشنه.
نمیشه که بگم دلم هزارتا کوفت دیگه هم هست...

هیچ نظری موجود نیست: