۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

Deli o dis!


هرچن دوبله فارسیش خیلی قشنگ بود ولی میدونید که..

زبان ژاپنیم اونقدا صدا چکش نمیده...

دست کارگردانه طلا با این حسای خوبی که چپو راس میفرسه سراغت.

کلا ینی ببینید!

اونجاکه جودی با لباسی که شیک بود ولی طبیعت از خیلی قبلتر اینا دریده بودش پاپتی توی دره وسط طوفان میلنگه و زمزمه میکنه(داد نمیزنه): پندلتون-سان(نه جرویس) و از بالا نشونش میده دنیا هم نوانخانه میبینی...

این صحنشم خیلی چیزا رو بعد یه آخر هفته...هیچی...

اینم اشکم منو در اوورد...

همین.

هیچ نظری موجود نیست: