۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

و البته همیشه کسانی هستند که باید مطرح شوند و بدون مخالف نمیتوانند؛ میتراشند.


(توام با تصحیح فردا صبش)

هیچ نظری موجود نیست: