۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

ساعت یک ربع کمِ شب:
الآن برای اولین بار تو زندگیم خورش آلو کرفس گذاشتم،خوشمزس ولی فک کنم رنگش باید سبز باشه که نارنجی شد،سبزیاشم نتونستم خیلی خورد کنم، اِنی وِی باشد که آجیه فردا صب خوشحال شه که غذا داره ببره شرکت.

مامان!نگام!دیگه وقتشه بم افتخار کنی!

شب بخیر دلی.

هیچ نظری موجود نیست: