۱۳۸۷ بهمن ۱۴, دوشنبه

computational i.n.t.e.l.l.i.g.e.n.c.e

اینم کار حسابی.

(مال منم همون شعار تبلیغاتی اوباماس ،شاید رییس جمهور «هوش» شدم)

هیچ نظری موجود نیست: