۱۳۸۷ بهمن ۱۳, یکشنبه

بگم؟

میگم بشون بگو پروژه دارم نمیام، گوشیو برمیدارم بی حال جواب میدم دیگه بریدم،پروژه دارم زود قطع میکنه به کارام برسم، به داییه میگم نمیتونم میگه صب زود؟میگم کله سحر میرم انتخاب واحد بعدشم پروژه دارم، میگم پروژه ها ترم پیش مونده!چیی میگییی!!؟ عمرا کلاسا این ترمو حالا حالاها بیام !

خلاصه همه رو دک میکنم میشینم اینجا تنها


بلاگ میخونم.
--------------------------------------------------
استاده نمره ها سیستم صفو داده من فک میکردم هیچیم از برگم دندونشو نگیره 17 میده،داده 15،بعد گفتم بگم آمارم 10 شدم، بعد دیدم خو ای بالاییه رو میخونی میگی حقته دیگه؛ ولی دلش گرفته،احساس میکنه خیلی وقته کار حسابی نکرده:((

هیچ نظری موجود نیست: