۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

o-:


خدای من!خدای خوبو مهربان!

من و قلب کوچکم دوست داشتیم در آسمان پاک و آبی پرواز کنیم

و از بزرگتر های سبز سرزمین سبزمان خواستیم تا مارا یاری کنند،

همه از بهاری سبزوشیرین به ستوه آمدیم

هیچ نظری موجود نیست: