۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

امروز مایکل گفت میخواد Procrastination رو به ووکبم اضافه کنه ، بار معناییشو بیشتر رو «بتمرگ درستو بخون» انداخت.

هیچ نظری موجود نیست: