۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

یک سری آدم هایی هستند که گوشه ی چشم ها و لب ها دو به دو موازی به سمت پایین افتاده ، لباس پارسالشان تمایلی به عوض شدن ندارد و با پاکتهایی بزرگ در مکانهای شبه فرهنگی حرکات کاتوره ای دارند.
همانا که از اپلای کنندگانند،
باشد ازشان آدرس نپرسید
که اگر نافرمانی کردید
از گمراهانید
بی شک!

هیچ نظری موجود نیست: