۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

خیلی گشنه ام بود ، از تو فریزر سوسیس در اووردم ، گرد گرد بریدم، ریختم تو ماهیتابه. اصلا روغن نمیدونستم چیه ، همینقدر که گازو روشن کرده بودم یعنی خیلی و خیلی یعنی من داشتم آشپزی میکردم.

اولین غذایی که پختم یه سوسیس سوخته در اصل نپخته بود که سیرم کرد.

من اون موقع بشدت سوسیس دوست داشتم و حالا خیلی سریع قرار یک دیت گذاشته شده، با کسیکه سه سال بشدت دوستش داشتم و چند ماهیه که با راننده ای که برام بوق میزنه فرقی نداره، دائم ساعت دوی ظهر میشه، کولر قام قام میکنه، مامان دیر کرده و من گشنه م.

هیچ نظری موجود نیست: