۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

اگه دلتون خواس حال کسیو بگیرید باش رو در بایستی داشتید، بفرمایید «چقد خوش عکسی ی ی ی»

1.«عکس» رو به میزان دلخواه بولد کنید و احساسات را به سمت حیرت انگیز سوق دهید.
2. هر چقد احساساتتان خالصانه تر باشد بیشتر نتیجه میدهد چون بر خلاف میلش مجبور به تشکر میگردد.
3. در جمع هم امتحان کنید.
4. در صورت علاقه به تکرار از «من همیشه به نظرم» یا «من همیشه میگم» و همچین چیزایی استفاده کنید.

موفق باشی ی ی ی ی د

هیچ نظری موجود نیست: