۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

عجب روز یجوریی ایه!
من یه روزی از همین روزا ته چین مرغ دُرُس میکنم. به دو دلیل: دوستش دارم و بلد نیستمش .
امید میره آشپزخونه رو زرد نکنم.

هیچ نظری موجود نیست: