۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

یادمه یه موقعی بود بضیا سرما میخوردن، یا مثلن بیشتریا سرما خورده بودن، نه همه با هم، بعد یادمه یه موقعی جمعه ها همه پکر بودن نه من تنها، پاشم پاشم برم در شاد وایسم بستنی لیس بزنم کلن از احاظ چرا که من بقیه نباشم، هوم؟ اوهومم!

هیچ نظری موجود نیست: