۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

اون موقه که تو چشم آدما نگا میکرد دروغ میگف، وایمسادن بحث کردن، حالا تو چششون نگا میکنه میگه معدتون زیادیشه یه 20 درصد کمتر غذا که نمشه خورد ، نون بخورید، حتی ذخیره هم میکنید، دیگه اگه صدایی ازشون دراد جز عرعره؟