۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

آچار گنده هه رو دراووردم تق و توق نارگیل شکوندم آشپزخونه کثیف کردم نشستم همون وسط خوردنش،

خوشال نشدم
.
.

هیچ نظری موجود نیست: