۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

بله اینجوری هم هست که دم بدبختیو بیچارگی و استرس اوری تینگ ، اوکی بشه، روزی که قراره بریم برا بستری بیماری شروع کنه رفتنو دوتا دونه سفید بیشتر ته گلو نمونده باشه و خلاصه که بقول خودش از حق طبیعی آب دهن قورت دادن که برای هر انسانی محفوظه بهره مند بشه. مامان بابا اومدن ، اوضا خیلی بهتره ، میدونم میتونس خیلی بد هم باشه ، دقیقا میتونس، پس شُکر!

هیچ نظری موجود نیست: