۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

دفه ی پیش هم خوابم میومد هم جیش داشتم، هر دو بشدت، نتیجه این شد که تو تختم موندم و چاهار ساعت بعد خوابم برد، کابوس کوتاه مدت تماشا کردم، از خواب پریدم رفتم جیش کردم و دوباره خوابیدم، و تا صبح فردا چیزی یادم نبود. بنابراین الان که خوابم میاد و حتی نمیتونم از ولویی جلو لپتاپ دل بکنم و یحتمل همینجا خواهم به آرامیدن، معدم داادش به آسمون رفته و گشنمه، خدایا خودت بیا واسطه شو یکیشون کوتا بیاد، بخدا دفه پیش زا براه شدم...
هیچ نظری موجود نیست: