۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

دی و بهمن هشتادو نه
مرگ بیداد میکرد

هیچ نظری موجود نیست: