۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

ووووی؟!؟
اینو ا کجا پیدا کردن از لحاظ فیلتر، احتمالن یارو دهنش پر بود اشتبا لپی ای چیزی،
برمیگرده..!

هیچ نظری موجود نیست: