۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

این :

- پی پی دارم.
(راه رو باز میکنه) + بله، خواهش میکنم.

میدو َم میرم.

هیچ نظری موجود نیست: