۱۳۹۲ تیر ۷, جمعه

هه داشتیم میرفتیم سمت دانشکده با بچه های تیم تئاتر یکی ازم تلفظ درست اسممو پرسید و تاکید کرد که این حرفه یا اون حرف؟ اون یکی  که از قضا کنار دوستی استاد یه سمینارمم هست پرید که میدونی با اون یکی حرف چه معنی ای میده؟ و خیلی جدی و مستقیم تو چشمام نگا کرد تا ببینه میدونم یا نه و خفه شم. لبخند زدم گفتم معنی بدی نیست ینی واژن. بالاخره تو تخت خواب وسط این همه حرف و آه و ناله یکیم تو این فرهنگ یه چیزی از دهنش در رفته و موندگار شده که میتونه تلفظش نزدیک به اسمِ من باشه.  با دراپ کرد یه حرفو تغییر یه حرف دیگه . استاد روشو کرد اون ور و سعی کرد دیگه حرفی نزنه. اسم من معنی خوبی نمیداد به نظرش و باید ساگت میشدم. فرداش رییسم که از قضا آفیسش رو به روی اونه و همیشه با هم میپرن بم ای میل زد که این کارا رو کردم یانه و فلان وبهما. آخرشم گفت بدون هیچ دلیلی میخواستم بگم  اسم خوشگلی داری. طفلک این استاد پیش خودش چه ناراحت شده بعدا که این واکنش رو به اسم من داده بوده. هممون وقتی میریم تو خلوتمون صدای معیوبمون میپیچه تو سرمون عذابمون میده. نمیشه هم جلوشو گرفت. جواب ای میلشو دادم. نتونستم واسه اسم قشنگی داری حتی تشکر بنویسم. میخواستم بنویسم ایتس اوکی بابا . صداش برسه آفیس روبرو. 

هیچ نظری موجود نیست: