۱۳۹۲ تیر ۲۰, پنجشنبه

صحنه رمانتیک

فستیوال شهرهای قدیمیست. پاهای برهنه اش روی زمین خنک و کفشهای مجلسی اش در کوله ی پسر است. پسر پی پی سگ را در مسیر پاهایش میبیند. به حرفهای جدی دختر گوش میکند. مثلا گوش میکند. پیراهن سفید با گلهای بهاری و پاهای برهنه و مقادیر کافی الکل کیفیتش از حرفهای جدی بالاتر است. هیچ! صحنه ی رمانتیک همان بلند کردن لحظه ای دخترک است ای روی پی پی و گوش دادن به ادامه ی حرفهایش. حتی نفهمیده باشد هم پسرش اشتباهی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: