۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

آخ! نه! من هم همان که فریاد نمیزند؟

با شکم پر از غذاخوری دانشگاه رسیده بودم طبقه ی همکف انستیتو و منتظر آسانسور بودم تا به آفیس در طبقه 6 برسم. این تمام آنچه بود که به صورت خودکار در سرم بود. طبقه ی اول آسانسور ایستاد. معمولا در این ساعت کارمندان برای صرف قهوه/چای/سیگار به تریای آن طبقه میروند. دوستی قدیمی از ایران به همراه یک خانم آلمانی احتملا استاد و دخترک اوکراینی همکارم سوار شدند. سلام کردیم. رفیقم به سمتم برگشت و دست در سرم برد. فکر کردم دوباره موهایم را به هم میریزد و باید نهیب زنان بگویم که کارش اصلن جالب نیست و کاری نکند که برای دادن پوزیشن دکترا مجبور شوند مدرک مهد کودکش را هم تایید کنند. نمیدانم چند ثانیه شد اما دیدم دارد موهایم را میکشد. بعد احساس کردم کلا شوخی هم ندارد و دو دستی موهای سرم را گرفته که بکند. با تشر اسمش را گفتم. به انگلیسی گفتم بس کند وگرنه از او شکایت میکنم. دستهایش را گرفته بودم و سعی میکردم از خودم جدا کنم و آسانسور ایستاد تا زن پیاده شود. قبل از پیاده شدن گفت "مگر اینکه دختر ایرانی گیر بیاوری برای تخلیه خودت". هلش دادم موهایم را ول کرد. دختر اوکراینی لبخند میزد. گفتم به نظر تو نرمال است؟ گفت بالاخره همین الان امتحان کوالیفاینگ دکترایش است. من هم بودم استرس داشتم. میخواستم بگویم شوخی نمیکرد. دیدی؟ این موهایم بود که مثل افسار میکشید! طبقه 5 ایستاد. رفت. دختر هم با من پیاده شد. به اتاق که رسیدم غم و حس تحقیر بر من نشسته بود. میدانستم کاری که باید میکردم را نکردم. فکر کردم اگر رفیقم نبود با این حرکت سریعا جیغ و داد راه مینداختم . نگهبان را خبر میکردم و چه و چه.. بیشتر که فکر کردم دیدم نمیدانم غریبه هم بود واقعا اینکار را میکردم؟
شروع کردم گوگل کردن که چه واکنشی باید به رفتار آزاردهنده و ابیوزمنت داد؟ غمم بیشتر شد که با این سن بلد نیستم و گوگل میکنم که اگر کسی جای کبودی بر بدنم گذاشت چه کنم؟ از دوست مشرکمان پرسیدم هستی؟ بود. گفت اگر من جایت بودم احساس میکردم باید از من جلوی آن آدمها عذرخواهی کند. به فکر خودم هنوز نمیرسید.
گفتم بعد از امتحانش صدایش میکنم و رو در رو میگویم جلوی آن آدمها قبول کند که رفتار آزاردهنده داشته و برای رفع این مشکل چگونه تلاش خواهد کرد. از من عذرخواهی کند و صبر کند ببیند قبول میکنم یا نه. گفتم برای من راه حل ساده تری هم وجود دارد که همیشه میتوانم از آن استفاده کنم حتی اگر این کار را هم انجام دهد. مواظب رفتارش باشد چون به رییس دپارتمانش گزارش میکنم رفتار آسیب زننده و توهین آمیز فیزیکی از این فرد دیدم.

۱ نظر:

مامان دیبا و پرند گفت...

سلام دوستم
ببین ح.جاب چقدر خوبه دیگه این اتفاقها نمی افته!!!!!!!
ممنون از رفتار هموطنان در خارج.