۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه

همش حرف زدنم میاد ...همش میخوام با یکی حرف بزنم...
بعد اگه پیش بیاد بعدش که گوشیو میذارم یا جدا میشیم حس بدی دارم
کاش میشد جلوشو گرفت چرا انقد حرف زدم اصلا فمید یا به اون چه...!
احساس میکنم خیلی یجوریم انگار که قلق داره
اما چی؟ ججوری؟کاش زودتر اواسط مهر بشه برم اهواز کف باغ دراز بکشم!

هیچ نظری موجود نیست: