۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

اول که اومده بودن با بابا کل کل کردم حسابی بیخودی تو رو نیلو میخنده شب اعصابش از کاری که اون کرده به هم میخوره با فش میخواد بگه نباید اون کار میکرد منم گفتم جلو خودش گر میگرفتی نه الان چرا حرفاتونو بهم نمیذنین؟بعد بحث گرفت خیلی منم تو کف خودم مونده بودم با جوابام ولی نمیدونم تا به خودم اومدم دیدم دهنم عین علامت اشتراک شده رفتم تو اتاق که اشکم درومد اوضا بیریخت نشه...مرده شور دختر بودنو ببرن!
تو گناهان کبیره من (مجموعه اعتقادات دری وریم تا الآن) هیچی باندازه ادا دراووردن و جلو اینو اون فیلم بازی کردن و تو اکت رفتن مجازات نداره و کاملا موافق اعدامم!
البته خودمم تا حالا بخاطرش دست به خودکشی زدم:دی
فرداش بابا رفیق شد و دوباره من و رفیق بابا slangجدید را انداختیم.این دوره: "مومانم!کیوشششش؟!"(مامانم کوش؟!)
بعد همه چی به خوبی پیش رفت و ما رفتیم نمک آبرود بعد ما شمال رفتیم ولی خودمونم نفهمیدیم چرا کنار دریا نرفتیم!
مامان غذا درس کرد و ما ماه رمضونو بجا میووردیم(چکا کنم ننه بابام لاییکن منم تا تو مودی که عاقلم کنه و منمو گسترش بده یا رو یه نقاطیش تاکید نکنه روزه نمیگیرم ولی بش اعتقاد دارم!تا اینام اینجان من یه لوس ننر تنبلم و هیچ معیاریم به اشکالی که مبین فهم و شعورن نزدیک یا حتی غلط اندازم نیست.والسلام)
آقا اینام میبینن من تنبلم ول کن نیستن گرفتنم بکار یه لحظه هم غافل شن چسبیدم تو برنامه خرسالان الانم برم پرده ها رو بذارم یدور دیگه تو ماشین بچرخن بیام
اوکی
هر وخ درمورد برنامه نویسی هم حرفی بزنم اخم میکنن چیزی نمگن انگار که ما رو دیگه سیا نکن...
اما خوبه ماشین هس حمایت هست غذا هس لوسلوسک بازی هس تازه شبم تو خیابون باشم خودم نگران نیستم
اولین بار همچین تاثیریو حس میکنم
تازه من همینقد که میتونم تنبل باشم میتونم زبلم باشم ولی اینا رو که مابینم تو اون کانال یکه میمونم واسه همین میترسم اینا که همیشه اینجوری میبیننم بگن اهل این کارا نیستی که بری اونور و فلان
بعد من میخوام ثابت کنم بشون میرم اسیو میارم میشنم باش کد میزنم بعد اینا همون چپ چپه رو نگا میکنن بعد بم کار میدن بعد من میرم برنامه خردسالان میبینم بعد آب ماشین لباسشویی سر میره بعد میگن تو چته دختر؟ بعد من خودم به این موضو فک میکنم بعد میگم بخودم که چه راحتو بی دغده فک میکنم بعد خوبه که اینجان بعد دیگه افتادم تو لوپ دارم چرت میگم بعد باااااااااای!

هیچ نظری موجود نیست: