۱۳۸۷ آذر ۲۷, چهارشنبه
از آن روز که نی لبکم را شکسته ای


گنبدهایی که دستانم


بر حفره های پرآوای نی لبک می جست


آشیان مرغ خیالم گشته است*

*کیکاووس یاکیده

هیچ نظری موجود نیست: