۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

من ندیدمش
که صنوبریه ..
سمت چپه یا نه...
از هرجا پیداش میشد
بخشیدم
فکر میکردم عادلانس
مطمئن بودم...
حالا که کوچیک شده
تنها
دیگه نمیدونم چکا کنم

باقی رو گریستم
چه محتاج...
تهی.


هیچ نظری موجود نیست: