۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

ماما اااااااااا ن!مامااان!هنوز جای دستات رو سرمه
صدات تو گوشم
و چشام
آروم آروم رو هم میره،
روحم میره.