۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

شیرولرم بخورو راحت بخواب12:22


باشه بابا ولی گاهی شیر قهوه به همان آرامی از لیوان منچستر نشان مری را میگیرد به قصد معده ای که ناخدایش مدت هاست دلش را به دریا زده

هیچ نظری موجود نیست: