۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

Adoring Yasmangula

سیب زمینی های دال عدس را که له کرده باشی و اصلا هم ساعت رسمی درست کردن غذا نباشد باید بیایی اینجا و ثبت کنی:
یاسی یاسی یاسی مچکرم که دله رواز تو اون غصه دراُوردیو انداختی یکم اینورتر تو زمین معده

هیچ نظری موجود نیست: