۱۳۸۸ آبان ۲۸, پنجشنبه

زنگ زدم آژانس میگم : دربست بیمارستان فلان!
الان باید بگردم یه عمه ای چیزی پیدا کنم پس فردا جام تافل بده:داغون