۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

Oh my God! I love your hair!
از شوخی های روزگار بود که از زبان بیگانگان راه خود را به جهان خارج پیدا کرد.

قضیه اون چینی س که وقتی دیوید گفت بش من عاشق قیافه ی دخترای شمام خیلی خوشکلن بش برخورد فک کرد داره دسشون میندازه..

۱ نظر:

مامان دیبا و پرند گفت...

سلام دوستم
اخه یه نگاهی به دور و برت بنداز. آدمهای اطرافت یا خام و بی رنگ و رو هستند یا سوخته و ته گرفته. دیر یا زود همه این اعتراف رو می کنند.