۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

تمام پاییز و زمستون اینجا بارونی اومد که شبیه قطرات معلق در هوا بود ، مثل رطوبت، و من سر در نمیووردم. حالا دارم یاد میگیرم پاییز و زمستون اینجا بیشتر با دما خودی نشون میده. بهار با بارونایی که چنان قدرتمند  میان و چنان قطرات درشتی دارند که گویی  سنگ از آسمون میاد و هیچ تغییر جهتی هم ندارند. صاف خدمت جاذبه ی زمین. هدفون لازم نیست. میشه کلاس صبحو پیچوند چای نبات و نون شیرین خورد و تمرینای امروزو انجام داد . صدای گوم گوم بارون و رعد و بر خودش هست. نمیذاره فکرت جای دیگه بره.

هیچ نظری موجود نیست: